Saturday, March 24, 2007

Στην Λαμία με τον Ουρφουρσλαάπ. Μια επίσκεψη στην Πολυκλινική Λαμίας ΑΕ

ΩΩΩ! Γειά σας φίλοι μου καλόι και αγαπημένοι. Γιά σας φίλες μου γοητευτικες και νοστιμούλες. 'Εχω κέφια γιατί βρίσκομαι στην Λαμία μαζί με τον φίλο μου τον Μίλτο τον Φρήντμαν αλλά και .... μαντέψτε ποιόν; ε ναί λοιπόν τον Ούθρουσλάακ!
Και όλοι μαζί για να το γιορτάσουμε πήγαμε στην Πολυκλινική Λαμίας ΑΕ (κυρίως γιατί ο Ουθρουσλάαφ φώναζε ότι του χρωστάνε λεφτά από μια μακέτα που τους είχε φτάξει εδώ και 8 μήνες)
εεε πρέπει να πω πως η μακέτα είναι πολύ ωραία.

Αλλά μας είχαν πει πως έχουν "ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΠΙΣΙΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ)" ...αλλά αυτό που είχαν είναι αυτό:
Διασκεδάσαμε πολύ βέβαια πολύ, κυρίως όταν ο Ούφρουσλάαγ θύμωσε γιατί δεν του δίνανε τα λεφτά που του χρωστάγανε και άρχισε να βρίζει και μετά ανάγκασε όλο το δοιηκιτικό συμβούλιο να παρακολουθήσει 175 φορές το βίντεο της ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ , ενώ ταυτόχρονα σοδόμισε διαδοχικά όλα τα αρσενικά μέλη(του συμβουλίου). Γελάσαμε με την ψυχή μας,
Αυτά.

Ως τότε γειά σας.

7 comments:

nikolas said...

ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ said...

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ
ΑΕΡΙΤΖΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ
ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΤΑ STRING
ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΠΛΑΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΑ...
ΧΑΟΣ!

alexandros710 said...

Η ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕ ΤΑ STRING

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ said...

.

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ said...

Το Δ.Σ. της Α.Ε. με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.» σε απάντηση των όσων δυσφημιστικών και παντελώς ψευδών αναφέρονται στο συγκεκριμένο ιστολόγιο επάγεται τα κάτωθι:
1) Ποτέ από τον πρώτο μήνα λειτουργίας της Πολυκλινικής Λαμίας Α.Ε. έως και σήμερα, ήτοι εδώ και είκοσι τέσσερεις (24) περίπου μήνες δεν έχει μείνει απλήρωτος κανένας ιατρός ή καμία νοσοκόμα ή το λοιπό νοσηλευτικό προσωπικό. Οι μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων (νοσηλευτικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό), με βάση τις συλλογικές συμβάσεις, καταβάλλονται πολλές φορές δύο ή και τρεις ημέρες πριν από την συμφωνημένη ημερομηνία καταβολής τους στο τέλος κάθε μηνός σε ατομικό τραπεζικό λογαριασμό εκάστου εξ αυτών διατηρούμενου σε μεγάλη συνεργαζόμενη ιδιωτική τράπεζα, που λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων της κλινικής, με αποτέλεσμα να εξοφλούνται για τις παρασχόμενες υπηρεσίες τους τόσο ως προς τις αποδοχές τους για το βασικό ωράριο εργασίας τους όσο και για τις τυχόν πάσης φύσεως υπερωρίες και τυχόν υπερεργασία που παρέχουν οι εργαζόμενοι Κυριακές, εορτές και αργίες στους ασθενείς της Πολυκλινικής Λαμίας Α.Ε. Οι ιατροί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αμείβονται από τους ασθενείς με την έκδοση αντίστοιχου Α.Π.Υ., και ουδεμία ανάμειξη έχει η κλινική με την πληρωμή των.
2) Άπαντες οι συνεργαζόμενοι με την Πολυκλινική Λαμίας Α.Ε. ιατροί αλλά και λοιποί νοσηλευτές προκειμένου να συνεργασθούν με την εταιρεία έχουν υποβάλλει στο Επιστημονικό Συμβούλιο αυτής αλλά και στην αρμόδια καθ ύλην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας τους τίτλους σπουδών τους καθώς και το βιογραφικό τους το οποίο αποδεικνύει την επιστημονική και κλινική τους κατάρτιση και εμπειρία. Η ασφάλεια του ασθενούς αποτελεί τον μέγιστο στόχο της Πολυκλινικής Λαμίας Α.Ε. ούσα μη διαπραγματεύσιμη και υπό διακινδύνευση.

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ said...

3) Προς αποκατάσταση της πραγματικής αλήθειας δέον όπως τονισθεί ότι αρμόδιο καθ ύλην όργανο για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μιας οιασδήποτε κλινικής είναι ο κατά τόπον αρμόδιος Νομάρχης δια των Υπηρεσιών της κατά τόπον Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και όχι ο κατά τόπον Ιατρικός Σύλλογος. Ad hoc και η Πολυκλινική Λαμίας Α.Ε. έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 45/10-1-2008 απόφαση του κ. Νομάρχη Φθιώτιδας ενώ η αρμοδιότητα του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας, όπως και κάθε Ιατρικού Συλλόγου ανά το Πανελλήνιο είναι η διατύπωση - έκφραση απλής και μόνον γνώμης σε περίπτωση που κάτι τέτοιο του ζητηθεί. Συνεπώς εν προκειμένου ο Ιατρικός Σύλλογος Φθιώτιδας δεν είναι αρμόδιος καθ ύλην για την χορήγηση αδείας προς την Πολυκλινική Λαμίας Α.Ε. αλλά ο κ. Νομάρχης Φθιώτιδας. Επίσης προς αποκατάσταση της αλήθειας δίδεται το δικαίωμα σε όποιον διατηρεί άμεσο, και ενεστώς έννομο συμφέρον να λάβει γνώση όλων των αδειών λειτουργίας των τμημάτων της Πολυκλινικής Λαμίας Α.Ε.
4) Η Πολυκλινική Λαμίας Α.Ε. διαθέτει έναν από τους πλέον σύγχρονους και πλέον πλήρεις ιατρικούς εξοπλισμούς εφάμιλλοι του οποίου διαθέτουν τα νοσοκομεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Συνεπώς δεν καθίσταται ανάγκη να αποσταλούν οι πάσης φύσεως εξετάσεις των ασθενών, όπως ατυχώς αναφέρει ο συντάκτης του σχολίου, στην Αθήνα για περαιτέρω διάγνωση.

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ said...

5) Ο κ. Ιωάννης Γεωργούλιας είναι ιατρός έχοντας αποφοιτήσει από την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Saba (Saba University School of Medicine) την 13-9-1996 λαμβάνοντας τον αντίστοιχο τίτλο ειδικότητας του MD DOCTOR OF MEDICINE, όπως αποδεικνύεται από τους τίτλους σπουδών μου νομίμως μεταφρασμένους και επικυρωμένους οι οποίοι είναι στην διάθεση του οιουδήποτε έχει άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον να λάβει γνώση αυτών.
Εκτός των ανωτέρω τίτλων σπουδών είναι κάτοχος πτυχίου – Bachelor of Science του Ross University των Η.Π.Α., νομίμως απονεμηθέν σε μένα την 5-12-1994 καθώς και κάτοχος του τίτλου Master of Business Administration νομίμως χορηγηθέν σε αυτόν από το Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α. με την επωνυμία Loyola University την 16-1-1999.
Δυνάμει δε του με αριθμό 12/28-4-2009 πρακτικού της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ», εξελέγη στο Δ.Σ. της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας ενώ δυνάμει του με αριθμό 76/28-4-2009 πρακτικού του Δ.Σ. της ανωτέρω Α.Ε. εξελέγη Διευθύνων Σύμβουλος αυτής.
Φυσικά τα όσα αναφέρονται περί φυλακής και περί του πηγαιμού κάποιου στην φυλακή και μάλιστα σύντομα αποτελούν τρομερά κατασκευάσματα της φαντασίας του πέρα και έξω από κάθε πραγματικότητα.
Το Δ.Σ. της Πολυκλινικής Λαμίας Α.Ε. επιφυλάσσεται όπως προς την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του κατά παντός τυχόν υπαιτίου ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.