Tuesday, December 25, 2007

ειναι αλήθεια ότι η πολυκλινική λαμίας μου έστειλε ψαρωτικό γράμμα να επικοινωνήσω μαζι τους.

Τα ώς άνω διατίθεται αποκλειστικά και μόνο σε εσάς μετά από αίτηση σας και τα στοιχεία που περιγράφονται πρέπει να χρησιμοποιηθούν βάσει των διατάξεων του Νόμου 2472/97 «Περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» . Οποιαδήποτε κατάχρηση ή χρήση δίχως έγγραφη άδεια μας, διώκεται ποινικά

Confidentiality Warning - Disclaimer: This e-mail contains information intended only for the individual or entity to which it is addressed and may contain confidential material. If the reader of this e-mail is not the intended recipient or the employee or agent responsible for delivering it to the intended recipient, any dissemination, copying or other use of, or taking of any action in reliance upon this e-mail is strictly prohibited. The sender bears no responsibility for any loss, disruption or damage to your data or computer system that may occur while using data contained in, or transmitted with, this e-mail. If you received this e-mail in error, please immediately notify the sender by return e-mail and delete the material from any computer. Any views expressed are personal unless otherwise stated

5 comments:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ said...

ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ.
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ, 4-5 ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΟΠΑΝΗΣΕΙ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ, ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ, ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ, ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΣΤΟ ΜΕΖΕ, ΩΣ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΤΑ STRING...

nikolas said...

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ: ΔΙΑΛΥΣΗ...

Ο Γυναικολόγος της γυναίκας μου μου είπε ότι αυτοί οι τύποι δουλεύουν χωρίς άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο, με κάτι γιατρουδάκια που δεν μπορούσαν ούτε ειδικότητα να πάρουν , κάτι αποτυχημένους πεινασμένους της Αθήνας.Μάλιστα έναν που τον φωνάζουνε ο γιατρός με το string στη Λαμία τον είχανε ξεφωνήσει σε όλα τα Νοσοκομεία της Αθήνας και έφυγε και πήγε στη Λαμία να κρυφτεί. Μάλιστα, έστειλε με ανακοπές γνωστό δικηγόρο της Λαμίας στην Αθήνα, όπου οι γιατροί ρωτούσαν τους συγγνείς αν τον είχαν νοσηλέυσει...στην Ουγκάντα πριν κατέβει στην Αθήνα ...!

elenitsa said...

Γεωργούλιας -Φυλακή

Καλά στη Λαμία δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να δει ότι στην Πολυκλινική λειτουργούν χωρίς άδειες, χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσοκόμες, χωρίς εφημερεύοντες, με πλανόδιους γιατρούς, με αποστολή εξετάσεων σε διαγνωστικά της Αθήνας,δίνοντας μίζες σε γιατρούς του δημόσιου Νοσοκομείου, με τον Γεωργούλια να δηλώνει γιατρός ενώ δεν είναι σε κανένα ιατρικό σύλλογο, με νοσοκόμες που δεν έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος;
ΚΑΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΦΥΛΑΚΗ ΣΥΝΤΟΜΑ

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ said...

Το Δ.Σ. της Α.Ε. με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.» σε απάντηση των όσων δυσφημιστικών και παντελώς ψευδών αναφέρονται στο συγκεκριμένο ιστολόγιο επάγεται τα κάτωθι:
1) Ποτέ από τον πρώτο μήνα λειτουργίας της Πολυκλινικής Λαμίας Α.Ε. έως και σήμερα, ήτοι εδώ και είκοσι τέσσερεις (24) περίπου μήνες δεν έχει μείνει απλήρωτος κανένας ιατρός ή καμία νοσοκόμα ή το λοιπό νοσηλευτικό προσωπικό. Οι μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων (νοσηλευτικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό), με βάση τις συλλογικές συμβάσεις, καταβάλλονται πολλές φορές δύο ή και τρεις ημέρες πριν από την συμφωνημένη ημερομηνία καταβολής τους στο τέλος κάθε μηνός σε ατομικό τραπεζικό λογαριασμό εκάστου εξ αυτών διατηρούμενου σε μεγάλη συνεργαζόμενη ιδιωτική τράπεζα, που λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων της κλινικής, με αποτέλεσμα να εξοφλούνται για τις παρασχόμενες υπηρεσίες τους τόσο ως προς τις αποδοχές τους για το βασικό ωράριο εργασίας τους όσο και για τις τυχόν πάσης φύσεως υπερωρίες και τυχόν υπερεργασία που παρέχουν οι εργαζόμενοι Κυριακές, εορτές και αργίες στους ασθενείς της Πολυκλινικής Λαμίας Α.Ε. Οι ιατροί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αμείβονται από τους ασθενείς με την έκδοση αντίστοιχου Α.Π.Υ., και ουδεμία ανάμειξη έχει η κλινική με την πληρωμή των.
2) Άπαντες οι συνεργαζόμενοι με την Πολυκλινική Λαμίας Α.Ε. ιατροί αλλά και λοιποί νοσηλευτές προκειμένου να συνεργασθούν με την εταιρεία έχουν υποβάλλει στο Επιστημονικό Συμβούλιο αυτής αλλά και στην αρμόδια καθ ύλην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας τους τίτλους σπουδών τους καθώς και το βιογραφικό τους το οποίο αποδεικνύει την επιστημονική και κλινική τους κατάρτιση και εμπειρία. Η ασφάλεια του ασθενούς αποτελεί τον μέγιστο στόχο της Πολυκλινικής Λαμίας Α.Ε. ούσα μη διαπραγματεύσιμη και υπό διακινδύνευση.
3) Προς αποκατάσταση της πραγματικής αλήθειας δέον όπως τονισθεί ότι αρμόδιο καθ ύλην όργανο για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μιας οιασδήποτε κλινικής είναι ο κατά τόπον αρμόδιος Νομάρχης δια των Υπηρεσιών της κατά τόπον Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και όχι ο κατά τόπον Ιατρικός Σύλλογος. Ad hoc και η Πολυκλινική Λαμίας Α.Ε. έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 45/10-1-2008 απόφαση του κ. Νομάρχη Φθιώτιδας ενώ η αρμοδιότητα του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας, όπως και κάθε Ιατρικού Συλλόγου ανά το Πανελλήνιο είναι η διατύπωση - έκφραση απλής και μόνον γνώμης σε περίπτωση που κάτι τέτοιο του ζητηθεί. Συνεπώς εν προκειμένου ο Ιατρικός Σύλλογος Φθιώτιδας δεν είναι αρμόδιος καθ ύλην για την χορήγηση αδείας προς την Πολυκλινική Λαμίας Α.Ε. αλλά ο κ. Νομάρχης Φθιώτιδας. Επίσης προς αποκατάσταση της αλήθειας δίδεται το δικαίωμα σε όποιον διατηρεί άμεσο, και ενεστώς έννομο συμφέρον να λάβει γνώση όλων των αδειών λειτουργίας των τμημάτων της Πολυκλινικής Λαμίας Α.Ε.
4) Η Πολυκλινική Λαμίας Α.Ε. διαθέτει έναν από τους πλέον σύγχρονους και πλέον πλήρεις ιατρικούς εξοπλισμούς εφάμιλλοι του οποίου διαθέτουν τα νοσοκομεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Συνεπώς δεν καθίσταται ανάγκη να αποσταλούν οι πάσης φύσεως εξετάσεις των ασθενών, όπως ατυχώς αναφέρει ο συντάκτης του σχολίου, στην Αθήνα για περαιτέρω διάγνωση.

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ said...

5) Ο κ. Ιωάννης Γεωργούλιας είναι ιατρός έχοντας αποφοιτήσει από την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Saba (Saba University School of Medicine) την 13-9-1996 λαμβάνοντας τον αντίστοιχο τίτλο ειδικότητας του MD DOCTOR OF MEDICINE, όπως αποδεικνύεται από τους τίτλους σπουδών μου νομίμως μεταφρασμένους και επικυρωμένους οι οποίοι είναι στην διάθεση του οιουδήποτε έχει άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον να λάβει γνώση αυτών.
Εκτός των ανωτέρω τίτλων σπουδών είναι κάτοχος πτυχίου – Bachelor of Science του Ross University των Η.Π.Α., νομίμως απονεμηθέν σε μένα την 5-12-1994 καθώς και κάτοχος του τίτλου Master of Business Administration νομίμως χορηγηθέν σε αυτόν από το Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α. με την επωνυμία Loyola University την 16-1-1999.
Δυνάμει δε του με αριθμό 12/28-4-2009 πρακτικού της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ», εξελέγη στο Δ.Σ. της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας ενώ δυνάμει του με αριθμό 76/28-4-2009 πρακτικού του Δ.Σ. της ανωτέρω Α.Ε. εξελέγη Διευθύνων Σύμβουλος αυτής.
Φυσικά τα όσα αναφέρονται περί φυλακής και περί του πηγαιμού κάποιου στην φυλακή και μάλιστα σύντομα αποτελούν τρομερά κατασκευάσματα της φαντασίας του πέρα και έξω από κάθε πραγματικότητα.
Το Δ.Σ. της Πολυκλινικής Λαμίας Α.Ε. επιφυλάσσεται όπως προς την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του κατά παντός τυχόν υπαιτίου ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.